شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

ساعت دماسنج
+ [وبلاگ] *تامين يا سلب رفاه مردم؟!* بگذار اول از خيابان‌ها و جاده‌هاي در امان نمانده از لوله‌هاي فاضلاب بگويم. هيچ جاده‌ي بزرگ و کوچکي از شهر را سالم نمي‌تواني پيدا کني، حتي جاده‌هاي تازه آسفالت شده! نمي‌دانم، مي‌خواهند اين شهر کوچک را مدرن و مزين به سيستم جامع فاضلاب کنند! دستشان درد نکند و خوب کاري مي‌کنند. مردمِ هر کوچه هم پذيراي ده روزه‌ي آنها هستند. بماند و بگذريم!
مسئوليت و عواقب و درستي و خطاي اين پروژه باشد بر عهده کارشناسان و شرکت خصوصيِ اجرا کننده آن. اما در پس اين پروژه عظيم که همه مردم و وسايل نقليه اين شهر را درگير خود کرده، خياباني در محله مزرعه سيف (از خيابان صدرآباد تا بلوار آيت الله خاتمي رحمه الله) در حال احداث است. همه مي‌دانيم و شنيده‌ايم که احداث خيابان و جاده و تعريض آن براي رفاه بيشتر مردم و جلب رضايت شهروندان است، اما آنچه که در شهر ما
کوچه‌اي که قرار است تعريض و در آينده خيابان شود، براي نگارنده از قبل توصيف شده بود، اما شنيدن کي بود مانند ديدن! يک ماه است که کف کوچه حدود يک متر گود شده و براي رسيدن به خانه بايد از تپه‌هاي خاک بالا و پايين بروي و براي وارد شدن به منزل پرش از مانع را خوب بلد باشي! البته ده روز قبل از اين يک ماه مردم باز هم...  http://mehraban63.ParsiBlog.com/Posts/173
@};-
تسبیح دیجیتال
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله مهر ماه
vertical_align_top