شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

ساعت دماسنج
+ [وبلاگ] *حاجي! زيارتت قبول* حاجي! زيارتت قبول. تو هم حتماً باورت نمي‌شود که دعوت شده بودي حتي همان موقع که مي‌رفتي هم باورت نمي‌شد. مي‌دانم تو هم فکر مي‌کني خواب بود. تازه! براي تو باورش سخت‌‌تر است. مي‌داني به چه ضيافتي رفتي؟ حالت را مي‌دانم، تو هم اما و اگرها و شايدها برايت رژه مي‌روند. باورت نمي‌شود که دعوت بودي و اکنون تمام شده است. http://mehraban63.ParsiBlog.com/Posts/162/
از کدام بغضهاي مدينه برايت بگويم و داغ دلت را تازه کنم؟ از شبهايي که جلوي خانه حضرت زهرا سلام الله عليها زانو مي‌زدي و از غربتش بغض مي‌کردي؟ ... نمي‌دانم توانستي بغضت را بشکني و گلوي خودت را نجات بدهي يا نه؟!
يادت مي‌آيد آن لحظه که لبيک مي‌گفتي؟ آن لحظه که لباسهاي گناه را از تن بيرون مي‌آوردي؟ ... مي‌دانم تو هم تحمل يادآوري‌اش را نداري. پس ديگر نمي‌گويم. ولي نه! مي‌خواهم نامردي کنم... تو هم رازها داري با پله‌هاي مسجدالحرام. آن زمان که اولين نگاهت به کعبه افتاد. دلت براي چرخيدن دور خانه‌ي معبود تنگ شده؟ هم پروانه بودي و هم شمع. اما اکنون آب مي‌شوي! از صفا و مروه هم بگويم؟ ...
تسبیح دیجیتال
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله آبان ماه
vertical_align_top