شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

ساعت دماسنج
تشنه...
اللهم صل علي محمد و آل محمد و عجل فرجهم
اللهم صل علي محمد و آل محمد و عجل فرجهم
اللهم صل علي محمد و آل محمد و عجل فرجهم
اَلـلّـهُـمَّ صَـلِّ عـَلـي مُـحَـمَّـد وَ آل مُـحـَمَّـد و عَجِّل فَرَجَهُم
اَلـلّـهُـمَّ صَـلِّ عـَلـي مُـحَـمَّـد وَ آل مُـحـَمَّـد و عَجِّل فَرَجَهُم
اَلـلّـهُـمَّ صَـلِّ عـَلـي مُـحَـمَّـد وَ آل مُـحـَمَّـد و عَجِّل فَرَجَهُم
هما بانو
اللّهمّ صلّ علي محمّد و آل محمّد و عجّل فرجهم
اللّهمّ صلّ علي محمّد و آل محمّد و عجّل فرجهم
اللهم صل علي محمد و آل محمد و عجل فرجهم
*ابرار*
اللهم صل علي محمد و آل محمد و عجل فرجهم
اللهم صل علي محمد و آل محمد و عجل فرجهم
* هاتف *
اللهم صل علي محمد و آل محمد و عجل فرجهم
از همراهي همه دوستان و بزرگواران ممنونم.
*صبا*
اللهم صل علي محمد و آل محمد و عجل فرجهم
اللهم صل علي محمد و آل محمد و عجل فرجهم
تسبیح دیجیتال
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله آبان ماه
vertical_align_top