شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

چراغ جادو
از علاقه مندي دوستان و بزرگواران ممنونم. يک نفر بازنشر بزنه تا تشکر کنم.
سلام و درود بر پيش قراول مجنون ديوونه عزيز. از علاقه مندي و بازنشر شما به صورت ويژه تشکر مي شود.
بزرگواريد شما و الطافتان بسيار
ساعت دماسنج
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله آبان ماه
vertical_align_top