شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

چراغ جادو
نــــــــــه:)
نه بابا حالا چرا فکر ميکني منبر بوده؟
هيچي:) منبر براي خودم رفتم
خدا رحمتش کنه. اين چه حرفيه اختيار داريد برادر:) کتک خوردتيم داداش
امان از دست شما:) التماس دعا خوشا به حالتان:(
نه تعارف نميکنم. ممنون
کله گنجيشکي بگير
خودت ميگي من و روزه؟ البته اگر با اين هيکل روزه بشم فکر کنم بايد برم بيمارستان معتکف بشوم
لطف داريد برادر. ممنونم از شما. يه دعاي مشتي هم بکن
باشه فقط همون صلوات.
چراغ جادو
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله آبان ماه
vertical_align_top