شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

ساعت ویکتوریا
ممنون از تک تک بزرگواراني که علاقه مندي زدند. از جناب دوست هم بابت بازنشر متشکرم.
آقا بلند نميشه ديگه چکارش کنيم! حالا بزار يه کم ديگه بخوابه
خواب نوشين بامداد رحيل /// بازدارد پياده را ز سََبيل
چراغ جادو
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله آبان ماه
vertical_align_top