شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

تسبیح دیجیتال
*فانوس
رفتم نظرتونو ببينم خانوم هور:)
*واقعا آموزش و پرورش هست؟* يا آموزش خالي...يا پرورش معکوس!!
*فانوس
هيچکدوم!
*فانوس
نه آموزشمون آموزشه.نه پرورشمون!پس ميشه هيچکدوم.
چه بايد گفت از اين همه بي تفاوتي مسئولين فرهنگي و آموزشي...وقتي هم که ميگويي طرد ميشوي
*فانوس
بله دقيقا:(
mp3 player شوکر
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله شهريور ماه
vertical_align_top