شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

ساعت ویکتوریا
نگاه کردن به نامحرم تا چه اندازه ممنوعيت داره؟
← اف1 ✿
نه ديگه در اون حد حاج آقا!!.. اگه كسي به كسي نگاه نكنه و سلام عليك نكنن خب شايد بدشون از رفتار اون آقا! بعد ناراحتيم پيش مياد
من هنوز حرفي نزدم که دعوا ميکنيد. فقط يه سوال پرسيدم. ممنوعيت تا چقدر؟
← اف1 ✿
نه من در مورد مطلب وبتون گفتم دعوا ندارم كه!!:دي...آره ممنوعيت داره..تاحدي كه تو نظرقبلي گفتم
اون آدم هم مث همه داره زندگيش رو ميکنه از من هم موفق تره. اتفاقا استاد هم هست و درس ميده و هيچ کدوم از شاگرداش (خانم ها) رو هم نديده. مشکلي هم پيش نيومده. کسي هم ناراحت نشده.
← اف1 ✿
اصــــــــــلانگاه نميكنه؟؟!..وا
فک کنم اين موجود بهش بگن آدم. يکي مث ما.
← اف1 ✿
پ ن پ ميگن حور بهشتي!!:دي....خب منم سعيمو كردموميكنم كه نگاه مردها نكنم چيزي نيست كه:)
← اف1 ✿
:)..
چراغ جادو
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله اسفند ماه
vertical_align_top